Etik och säkerhet

Våra värderingar om etik och säkerhet utgör grunden för hur vi arbetar och kommunicerar med medarbetare, kunder, leverantörer och andra affärspartners. Vår uppförandekod avspeglar att vi är fast beslutna att driva all verksamhet enligt alla lagar och förordningar, utöva högsta integritet, etik och objektivitet i våra handlingar och vidta åtgärder och försiktighetsåtgärder för att skapa en säker och lika arbetsmiljö till alla våra medarbetare.


Vår policy är att

  • Säkerställa att vi arbetar ansvarsfullt och våra processer alltid överensstämmer med gällande lagar och förordningar.
  • Att vara engagerad i att upprätthålla den högsta graden av integritet i all vår verksamhet och att främja professionalism och etiska affärsmetoder.
  • Upprätthålla kvaliteten på det vi gör genom ständig, pågående dialog med våra kunder och leverantörer, för att säkerställa att vi arbetar enligt de högsta standarder.
  • Alltid sträva efter att vara rättvis och objektiv i våra råd och handlingar, och att vi aldrig påverkas i våra beslut av kön, ras, ålder, religion eller personlig handikapp.
  • Att erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö och garantera lika möjligheter för alla anställda.
  • Säkerställa att denna policy är väl kommunicerad, förstådd och tillämpas i hela vår organisation.

Kommentarer inaktiverade.