Kvalitet

Kvalitet är oerhört viktigt till vår verksamhet eftersom vi värdesätter
våra kunder. Vi strävar efter att erbjuda våra kunder produkter och
tjänster som uppfyller och även överträffar deras förväntningar genom
förtroende för design, tillverkning, försäljning och service av de
produkter vi levererar. Det viktigaste är att förstå de behov och
förväntningar som våra kunder och slutanvändare har.

 

Vår policy är att

  • Se till att våra processer, produkter och tjänster uppfyller alla tillämpliga krav.
  • Erbjuda produkter och tjänster av högsta möjliga standard, för att möta våra kunders behov
    samt förväntningar på kvalitet, säkerhet, tillförlitlighet och service.
  • Arbeta kontinuerligt med åtgärder för att säkerställa exakt leveranstid, hög servicenivå och
    effektivitet.
  • Övervaka prestandan hos leverantörer för att upprätthålla förväntad kvalitet och servicenivå.
  • Utvärdera våra interna processer och system regelbundet för att säkerställa noggrannhet och effektivitet.
  • Se till att personalen är välutbildade och kompetenta.

Kommentarer inaktiverade.