Etiikka ja turvallisuus

Etiikkaan ja turvallisuuteen liittyvät arvomme muodostavat perustan sille, miten toimimme ja kommunikoimme työtovereiden, asiakkaiden, sopimustoimittajien ja muiden liikekumppanien kanssa. Käytäntömme heijastavat sitoumustamme toimia lakeja ja asetuksia noudattaen, soveltaa toiminnassamme yhtenäisiä, eettisiä ja objektiivisia käytäntöjä sekä huolehtia toimenpiteistä ja varotoimista turvallisen ja tasa-arvoisen työympäristön luomiseksi kaikille työntekijöille.


Käytäntömme on

  • Varmistaa, että toimimme vastuullisesti ja toimintamme noudattaa lakeja ja määräyksiä.
  • Sitoutua ylläpitämään korkeaa moraalia kaikessa liiketoiminnassamme, toimia rehellisesti ja edistää ammattimaisia ja eettisiä toimintatapoja liiketoiminnassa.
  • Tarkkailla toiminnan laatua ylläpitämällä jatkuvaa vuoropuhelua sekä asiakkaiden että toimittajien kanssa, varmistaen että toimintamme vastaa korkeimpia laatuvaatimuksia.
  • Pyrkiä oikeudenmukaisuuteen ja objektiivisuuteen kaikessa toiminnassamme ja varmistaa, etteivät sukupuoleen, rotuun, elämänkatsomukseen, ikään, uskontoon tai henkilökohtaisiin rajoitteisiin liittyvät tekijät vaikuta päätöksentekoomme.
  • Tarjota turvallinen ja terve työympäristö sekä varmistaa yhtäläiset mahdollisuudet kaikille työntekijöille.
  • Varmistaa, että näistä menettelytavoista on ilmoitettu, ne on ymmärretty ja niitä sovelletaan koko organisaatiossa.

Comments are closed.