Marknader


Compomill är verksamt inom marknaden för RF/mikrovågor, test- och mätsystem, elektromekanik och standardkomponenter och erbjuder ett brett sortiment av värdeskapande tekniska lösningar. Våra kunder befinner sig främst bland tillverkande företag inom telekommunikation och elektronikindustri, samt försvar, forskning och laboratorier inom mät- och testområdet. Parallellt med vår bearbetning av nya marknadssegment, levererar vi mätbart värde till kunder inom våra befintliga segment.

Vi hjälper våra kunder via tekniska produktchefer och landsbaserade säljrepresentanter, som arbetar med att bibehålla vår marknadsledande position inom utvalda nischer. Vår styrka ligger i lång erfarenhet och  stark kompetens kombinerat med ett nätverk av noggrant utvalda leverantörer. Compomill levererar tekniskt avancerade komponenter och system som kundanpassas individuellt. Nyckelfaktorn för ett långsiktigt samarbete med våra kunder är vår tekniska kompetens och djupa förståelse för kundernas tekniska lösningar.

Kommentarer inaktiverade.