Miljö


Compomill anser att företagen är ansvariga för att uppnå god miljöpraxis och arbeta på ett hållbart sätt. Vi är därför fast beslutna att minska vår miljöpåverkan och ständigt förbättra vår miljöprestanda. Det är vår prioritet att uppmuntra våra kunder, leverantörer och alla affärspartners att göra detsamma.


Vår policy är att

 • Stöda och uppfylla eller överträffa kraven gällande miljölagstiftning
  och andra bestämmelser.
 • Förebygga, eliminera och minska avfall genom att förbättra processer och genom
  att återvinna eller återanvända material där det är möjligt.
 • Minimera energi- och vattenförbrukning i våra kontor, förebygga föroreningar
  och optimera utnyttjandet av resurserna.
 • Tillämpa principerna för ständig förbättring när det gäller luft, vatten, buller och
  ljusföroreningar från våra lokaler och minska eventuella effekter av vår verksamhet
  på miljön och lokalsamhället.
 • Möjligaste mån köpa produkter och tjänster som gör minst skada på miljön och
  uppmuntra andra att göra detsamma.
 • Bedöma miljökonsekvenserna av nya processer eller produkter vi har för avsikt att
  införa i förväg.

Kommentarer inaktiverade.