Våra policies


Compomill levererar produkter och tjänster som syftar till att ge mervärde till våra kunder. Vi ställer höga krav på kvalitet och service samt de tekniska lösningarna vi erbjuder. Vårt kvalitetssystem och våra policies styr våra beslut och hur vi hanterar vår verksamhet och vi tillämpar dem i hela organisationen.

Med hjälp av dessa riktlinjer vill vi skapa en säker och hälsosam arbetsplats, skydda miljön, använda resurser effektivt, och se till att vi följer lagar och branschregler i hela vår verksamhet.


Läs mer om våra policies:

Kommentarer inaktiverade.