GDPR

Din integritet är viktig för oss. Här beskriver vi vilka personuppgifter Compomill samlar in om dig genom våra interaktioner med dig och via våra produkter, och hur vi använder dessa uppgifter.

Personuppgifter vi samlar in
Compomill samlar in uppgifter för att våra produkter ska fungera effektivt och ge dig bästa möjliga erfarenhet.
Vissa av dessa uppgifter tillhandahåller du direkt, exempelvis när du blir kund hos oss eller kontaktar oss för support. Vi kan även hämta uppgifter från tredje part, exempelvis vid utskick av kunderbjudanden.
Vi behandlar dina personuppgifter i vårt kundsystem och i vårt faktureringssystem. Systemen innehåller information som rör din beställning och kontaktuppgifter i form av namn, adress, epost och telefonnummer samt uppgifter som du själv har valt att delge oss, utöver det som vi efterfrågat.

Hur vi använder personuppgifter
Compomill använder insamlade data för att bedriva vår verksamhet och leverera de produkter vi erbjuder. Vi kan också använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig och för att ta fram statistik, samt vid utvärdering och kvalitetssäkring av vårt arbete.
Personuppgifterna används av oss för att administrera de produkter eller den tjänst som du beställt och när vi behöver informera dig om något.
Vi kan även använda insamlade data för försäljning, marknadsföring och riktade erbjudanden som vi tror att du kan vara intresserad av.

Anledningar till att vi delar dina personuppgifter
Compomill delar dina personuppgifter med tredje part om så är nödvändigt för att utveckla, förbättra och sälja våra produkter och tjänster.
Vi kan även dela dina uppgifter med andra verksamheter som Compomill har en rättslig skyldighet att rapportera till, samt till våra personuppgiftsbiträden som utför tjänster åt oss.
Vi behandlar våra kunders personuppgifter enbart när det krävs för att vi ska kunna uppfylla våra kunders förväntningar. Användandet sker med stöd av beställningsavtalet, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse enligt bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter
Compomill kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos oss, samt i ytterligare tolv månader för ovanstående syften. Därutöver kommer vissa personuppgifter att sparas i enlighet med de lagkrav Compomill, som aktiebolag lyder under, exempelvis bokföringslagen och arkivlagen.
Compomill är personuppgiftsansvarig för behandlingen av våra kunders personuppgifter och om du vill utnyttja din rätt att ändra felaktiga uppgifter (om du exempelvis bytt telefonnummer), ta del av de uppgifter vi har om dig eller avsäga dig marknadsföring kontaktar du vår kundtjänst.
Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter kontaktar du dataskyddsombudet hos Compomill Nordic Components AB.

Kommentarer inaktiverade.