Ympäristö


Uskomme, että yritykset ovat vastuussa hyvien ympäristökäytäntöjen toteuttamisesta ja toimimisesta kestävällä tavalla. Olemmekin sitoutuneet vähentämään ympäristökuormitusta ja jatkuvasti parantamaan toimintaamme ympäristön suojelemiseksi, ja kannustamme asiakkaitamme, sopimustoimittajiamme sekä liikekumppaneitamme tekemään samoin.


Käytäntönämme on

 • Tukea ja noudattaa tai ylittää nykyisen ympäristölainsäädännön ja muiden
  ympäristösäännösten vaatimukset.
 • Ehkäistä, poistaa ja vähentää jätteiden määrää parantamalla siihen liittyviä
  käytäntöjä ja kierrättää tai uudelleenkäyttää materiaaleja mahdollisuuksien
  mukaan.
 • Minimoida energian ja veden kulutus toimipaikoissamme, vähentää saasteita
  ja optimoida resurssien käyttö.
 • Soveltaa kestävän kehityksen periaatteita toimipaikkojemme ilman, veden,
  melun ja valosaasteen vähentämiseksi ja pienentää toimintamme vaikutusta
  ympäristöön ja paikalliseen yhteisöön.
 • Mahdollisuuksien mukaan hankkia tuotteita ja palveluja, joiden ympäristölle
  haitalliset vaikutukset on minimoitu, ja kannustaa muita tekemään samoin.
 • Arvioida uusien prosessien ja tuotteiden ympäristövaikutuksia ennen niiden
  myyntiin- tai käyttöönottoa.

Comments are closed.