Våra policies


policies-round

Compomill levererar värdeskapande teknik i alla sina produkter och tjänster, vilket ställer höga krav på kvalitet och service samt de produkter och lösningar vi erbjuder. Våra policies är där för att vägleda våra beslut och hur vi bedriver vår verksamhet och tillämpas i hela organisationen.

Med hjälpa av dessa riktlinjer vill vi skapa en säker och hälsosam arbetsplats, skydda miljön, använda resurser effektivt, och se till att vi följer lagar och branschregler i hela vår verksamhet.


Läs mer om våra policies:

Kommentarer inaktiverade.